Jak proběhne Josefský běh pro Dětské centrum Zlín

Josefský běh pro Dětské centrum Zlín se uskuteční v neděli 30. května ve Zlíně. Závod budou provázet opatření, pravidla a doporučení vydaná hlavní hygieničkou České republiky pro organizování hromadných akcí. Tímto žádáme všechny účastníky, aby se při akci pravidel drželi a chovali se zodpovědně. Jen tak proběhne akce bezpečně pro všechny účastníky.

Harmonogram akce:

Registrace: výlučně online na webu do 29.5.2021

Místo startu a prezence: Dětské centrum Zlín, Čiperova vila, Burešov 3675, Zlín

Prezence: neděle 30. května od 8:00 do 9:45 hodin (výdejní okénko). K dispozici není žádné zázemí pro běžce.

Start: od 10:00 hodin ve vlnách v tomto pořadí: muži 10km, ženy 10km, muži 5km, ženy 5km. Rozestup mezi vlnami 2 minuty.

Na startu u výdejního okénka každý účastník musí předložit jedno z potvrzení:
- 14 dní od ukončeného očkování
- 180 dní od ukončeného onemocnění COVID
- negativní POC antigenní test ne starší než 72 hodin nebo PCR test ne starší než 7 dní, u dětí mladších 6 let není testování požadováno

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující podmínky pro účast osob na hromadných akcích:

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
c) osoba byla očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží, že
i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo
d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, přičemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19.

Každý běžec si vyzvedne čip a číslo. Startovní koridor je na konci zahrady Dětské centra směrem k zahrádkářské kolonii.

V cíli si u výdejního okénka vyzvedněte sportovní ovocný balíček Tesco, balenou vodou, občerstvení od Maxima Restaurace Otrokovice a pamětní perníkovou medaili od Dětského centra Zlín. Závod se měří čipy. Čipy si umístěte nad kotník. V cíli čip prosím odevzdejte.

Výsledky budou vyhlášeny na místě a na webu behyzlin.cz. Odměny vítězům v kategorii budou předány na místě hned po jejich zpracování individuálně bez ceremoniálu. Výsledky závodu budou započítány do seriálu jak u jednotlivců, tak u týmů. Do seriálu Běhy Zlín se započítávají výsledky ze závodu na 10 kilometrů (vítěz získá 200 bodů) i na 5 kilometrů (vítěz získá 100 bodů).

Akce se koná v rámci distančního startu a podle pravidel "výdejního okénka." Vyzýváme všechny účastníky, aby dodržovali následující pravidla. 

Jejich dodržování udělá akci bezpečnou pro všechny a umožní nám pořádat další závody.

  1. V místě startu a vyzvednutí startovního balíčku a cílového balíčku NEPARKUJTE!
  2. Přijděte si vyzvednout číslo a čip mezi 8:00 a 9:45 hodinou.
  3. V místě startu, cíle a prezence se pohybujte co nejméně, dodržujte rozestupy a používejte respirátor.
  4. Ihned po doběhu do cíle si dejte respirátor, vyzvedněte si cílový balíček a nezdržujte se v prostoru.
  5. Chovejte se ohleduplně vůči ostatním účastníkům i lidem, kteří se mohou na trase závodu pohybovat v neděli dopoledne.

Děkujeme všem účastníkům za přihlášení a za zodpovědnost.

Kompletní popis pravidel organizace závodu v pdf

Fotogalerie - Ilustrační foto z Josefského běhu 2020