Pravidla a soutěžní řád běžeckého seriálu 2023

1. Body za jednotlivé závody jsou přiděleny na základě absolutního (celkového) pořadí podle následujícího vzorce:

1.1

U hlavní trati závodu se vypočítává podle vzorce 300 - 100 * (čas ve vteřinách závodníka / čas ve vteřinách absolutního vítěze).

Absolutní vítěz získá 200 bodů, ostatní méně dle časové ztráty na abs. vítěze.

U dalších, kratších tratí závodu se body počítají jednotně podle vzorce 200 - 100 * (čas ve vteřinách závodníka / čas ve vteřinách absolutního vítěze).

Absolutní vítěz z kratších závodů získá 100 bodů, ostatní méně dle časové ztráty na absolutního vítěze.

Příklad pro hlavní trať:
Absolutní vítěz dosáhl času 20:45, hodnocený závodník dosáhl času 23:51. Hodnocenému závodníkovi bude přiděleno 185,0602 bodů (viz. vzorec níže)

300-100*((23*60+51) / (20*60+45)) = 185,0602

1.2

U hodinovky je vzorec upraven na:
300 - 100 * (vzdálenost v metrech absolutního vítěze / vzdálenost v metrech závodníka)

1.3

V případě, že je vypočtena záporná hodnota, je závodníkovi přidělen 1 bod za účast (při absolvování celé trasy závodu).

2. Soutěž jednotlivců

2.1

Pro stanovení pořadí v jednotlivých kategoriích budou použity body vypočtené z absolutního (celkového) pořadí.

2.2

Do průběžného a konečného pořadí se bude účastníkovi započítávat nejvyšší bodový zisk z pouze 75 % uskutečněných závodů v daném roce. Při počtu 13 závodů, bude započteno 10 nejlepších výsledků.

2.3

Při rovnosti započítaných bodů v konečném pořadí rozhoduje:

  • počet lepších umístění během roku
  • vyšší věk

2.4

Při vyhlášení konečného pořadí za rok 2023 bude vyhlášena nejlepší žena a muž s nejvyšším součtem bodů ze 75 % uskutečněných závodů v daném roce (zaokrouhleno nahoru). Při počtu 13 závodů, bude započteno 10 nejlepších výsledků.

3. Kategorie 2023

3.1

Věkové kategorie - Hlavní závod a vložený kratší závod

Kategorie mužů Kategorie žen
MJ: do 18 let (2005 a mladší) ŽJ: do 18 let (2005 a mladší)
MA: 19 - 39 let (2004 – 1984) ŽA: 19 – 39 let (2004 – 1984)
MB: 40 - 49 let (1983 – 1974) ŽB: 40 – 49 let (1983 – 1974)
MC: 50 - 59 let (1973 – 1964) ŽC: 50 a více let (1973 a starší) 
MD: 60 a více let (1963 a starší)    

3.2

Kategorie na závodech, které neorganizují BĚHY ZLÍN, platí dle pořadatele závodu.

3.3

Pokud mladší účastníci (dorostenci, dorostenky) běží stejně dlouhou trasu jako kategorie juniorů a juniorek, budou dle dosaženého času zařazeni do výsledkových listin kat MJ, ŽJ a spočítány body do průběžného pořadí seriálu.

4. Týmová soutěž

4.1

Do týmové soutěže se započítávají z každého závodu seriálu 5 nejlepších bodových zisků členů týmu.

4.2

Do soutěže není nutné tým předem přihlásit, vycházet se bude z výsledkových listin jednotlivých závodů. Podmínkou je, aby členové při prezentaci uváděli jednotný název týmu.

4.3

Pokud člen týmu během sezóny přestoupí do jiného týmu, do té doby získané body zůstanou původnímu týmu.

5. Lhůty pro reklamace

5.1

Průběžné pořadí je možné reklamovat max. 2 týdny po příslušném závodě na e-mailu info@behyzlin.cz.

5.2

Konečné pořadí je možné reklamovat max. 2 týdny po posledním závodě na e-mailu info@behyzlin.cz.