Seznamte s aktualizovanými pravidly seriálu Běhy Zlín pro rok 2024

Pořadatelé závodů seriálu Běhy Zlín se pro rok 2024 dohodli na několik změnách v pravidlech. Seznamte se s nimi ještě před prvním závodem, kterým je 10. února Běh Jižními Svahy.

 

Pravidla a soutěžní řád běžeckého seriálu 2024

 

O hlavních změnách jsme vás informovali při slavnostním vyhlášení. Změny se týkají bodování u žen a dívek, bodování klubů, vytvoření věkové kategorie pro děti, změnách ve výši startovného a ukončení online přihlašování.

Bodování žen
Srovnáváme bodování žen s bodováním mužů. Vítězná žena na trati získá stejný počet bodů jako vítězný muž. Buď tedy 200 bodů na hlavní trati nebo 100 bodů na kratších tratích. Vzorec pro výpočet bodů do seriálu zůstává stejný.

Bodování týmů
Do soutěže týmů se místo pěti běžců budou počítat 4 nejlepší výsledky členů klubu bez rozdílu pohlaví. Například pokud zvítězí muž i žena na stejné trati ze stejného klubu, získá daný tým do soutěže týmů 2x200 bodů. Tato změna má zatraktivnit soutěž týmů a o celkové pořadí by tak mělo zabojovat více týmů.

Při online přihlašování a zejména při přihlašování na místě důsledně vyplňujte správný název týmu, aby se správně provedl automatický výpočet pořadí. Je třeba uvádět jedinečnou variantu názvu, rozlišovat malá velká písmena apod.  

Zkontrolujte si na startovní listině předem přihlášených název s ostatními týmovými kolegy. Opravy je možné provést v profilu závodníka, ve startovní listině se opravy provedenou automaticky. Zdvojené týmy byly v roce 2023 ručně spárovány. Od nového ročníku nebudou úpravy, kromě oprávněných reklamací už prováděny.

Děti a mládež
Po diskuzi s rodiči a pořadateli vznikla nová kategorie pro děti do 15 let včetně. V roce 2024 do ní budou zařazeni chlapci a děvčata narozeni v roce 2009 a mladší. Zároveň nebude možné, aby rodiče tyto děti přihlásily na dlouhé tratě. Běhy Zlín doporučují maximálně délku závodu pro děti 5 kilometrů. U některých závodů je kratší trať delší. Pak je na rozhodnutí pořadatele, zda umožní přihlášení děti na trať delší než 5 kilometrů

 

Například pořadatelé Kašavského krosu mají kratší trať o délce 8 km. U dětské kategorie budou postupovat takto: „Standardně necháváme rozhodnutí o účasti na této trati pro osoby mladší 15 let na jejich zákonných zástupcích, tedy rodičích. Podmínkou zůstává, že rodič musí absolvovat závod se svým dítětem, příp. se nám musí písemně zaručit, že bude mít dítě doprovod osoby starší 18 let, která je přihlášena na stejnou trať,“ uvedl Zdeněk Langer z pořádajícího Valachbajk týmu.

Do juniorská kategorie pro rok 2024 patří mládež narozená v letech 2008-2006. Hlásit je jejich rodiče mohou na trať dle jejich uvážení. Nadále platí, že rodiče jsou za děti odpovědní.

 

Včasné přihlášení a startovné
Apelujeme na účastníky závodů seriálu běhy Zlín, aby se jich co nejvíce hlásilo předem na webu www.behyzlin.cz. Od letošního ročníku končí online přihlašování vždy o půlnoci 2 pracovní dny před akcí. Důvodem je poskytnout pořadatelům dostatečný čas na přípravu akce, zajištění občerstvení, zázemí pro účastníky a startovní listinu.

V souvislosti s tím dochází i ke změně výše startovného vzhledem k nárustu nákladů na organizování akcí. Po šesti letech se základní startovné mění ze 150 korun na 250 korun v prvním pololetí, na 300 korun ve druhé polovině roku 2024.

Zároveň s tím se mění i výše startovného při přihlašování na místě. V první polovině roku to bude 400 korun, v druhé polovině pak 500 korun. Toto rozhodnutí souvisí s tím, že přihlašování na místě je pro pořadatele časově i finančně velmi náročné.

Nicméně je na rozhodnutí každého pořadatele jednotlivého závodu seriálu, jaké startovné nastaví a co ve startovném běžci dostanou. Cílem je, aby vždy byl závod připraven, měřen čipovou technologií, dobře vyznačen, zabezpečen po zdravotní i pořadatelské stránce, aby bylo zajištěno občerstvení, připraveny dětské běhy a vyhlášení vítězů.

Například na závodech pořádaných spolkem Běhy Zlín se můžete nově těšit, že vítězové obdrží originální kovové medaile. Na dvou závodech – Josefském běhu pro Poradenské a krizové centrum a na Mikulášském běhu s Cyrilem pro Krtka – se účastníci mohou těšit i na pamětní medaile a dárky pro účastníky.

Děkujeme všem účastníkům a pořadatelům seriálu Běhy Zlín za podporu a těšíme se na další stovky společně odběhaných kilometrů.

Bob Komín, předseda Běhy Zlín z.s.